Maasturisõidu koolitus

Koolituse käigus saad vastused järgmistele küsimustele: mis on maastur, mis on aeglusti ja millal seda kasutada, mis on diferentsiaallukustus, mille jaoks on vints, milline elementaarne varustus peaks igas maasturis olema ja kuidas seda kasutada loodust säästvalt?

PRAKTIKA: mäkketõus ja laskumine, mäest tagurpidi allatulek, mäest laskumine mägipiduriga, külgkalle, ratta vahetus, kinnijäänud sõiduki väljatõmbamine, vintsimine. Koolitus viiakse läbi igale koolitatavale individuaalselt. Koolitus kestab poolteist kuni kolm tundi olenevalt koolitatava õppimiskiirusest.

Koolituse sisu ja eesmärk:

Koolitus hõlmab endas teoreetiliste teadmiste andmist maasturi ehitusest ja erinevate sõlmede tööpõhimõtetest. Kursusel osalejad saavad võimaluse praktiliselt tutvuda auto tööks oluliste sõlmedega ja omandavad teadmised, kuidas kontrollida nende sõlmede seisukorda.

Samuti annavad koolituse läbiviijad nõuandeid, kuidas on võimalik välitingimustes parandada tekkinud väiksemaid vigastusi ning milliste vahenditega on võimalik tagada äärmuslikes olukordades maasturi sõidusuutlikkus. Kursuselt saab nõuandeid vajaliku varustuse kohta.

Samuti omandatakse sõidukogemust toime tulemiseks erinevates maastikuoludes - liivasel pinnasel, kivisel maastikul, veekogude ja kraavide läbimisel jne.